Chính sách bảo mật này dành cho ai?

Chính sách bảo mật của Win88viet.com là chính sách áp dụng cho cả Win88 và người dùng truy cập website của chúng tôi.

Chi tiết chính sách bảo mật

Cookie

Chúng tôi có thể áp dụng chính sách lưu trữ cookie người dùng nhằm tăng trải nghiệm người dùng và giúp duyệt web nhanh hơn.

Địa chỉ IP

Địa chỉ IP của bạn sẽ được thu thập nhằm hỗ trợ hệ thống vận hành của chúng tôi có khả năng giảm thiểu sự cố kỹ thuật và gian lận từ người dùng.

Thông tin cá nhân người dùng

Thông tin cá nhân của người dùng được giữ kín và bảo mật trên hệ thống máy chủ của chúng tôi, không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác. Mọi nhân viên của Win88viet.com đều phải tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin người dùng cho dù đã nghỉ việc.